NAVIGERING

 Värdsbutiken
 "Jobba" hos oss
 Föreningen
 Bli medlem
 Kontakt
Besök oss på Facebook
STYRELSEN 2015


Ordförande:
Anders Hjort
Anders, som också är aktiv i Glocala 7, är tillsammans med Magnus utbildad FairTrade-instruktör och de ansvarar gemensamt för ambassadörsutbildningar. Anders invaldes som suppleant i styrelsen vid årsmötet 2010 och blev ordinarie ledamot 2011. Invaldes som ordförande vid årsmötet 2015.
 
Ledamot:
Magnus Nyman
Magnus har varit aktiv inom Rättvis Handel-rörelsen i många år och var med och startade föreningen 1993. Magnus, som var ordförande 1995-2014, är också utbildad FairTrade-instruktör och ansvarar för ambassadörsutbildningar tillsammans med Anders Hjort.
Sekreterare:
Margaretha Alm
Margaretha var aktiv som kund i föreningens bod redan under 90-talet men blev medlem först 2001. Vid årsmötet 2002 valdeds Margaretha till sekreterare och har innehaft posten sedan dess.
Kassör:
Mikael Tigerström
Invaldes som kassör i styrelsen vid årsmötet 2010.
Ledamot:
Anette Ljungberg
Invaldes som ledamot i styrelsen vid årsmötet 2009.
Ledamot:
Gunlög Sibbesson
Invaldes som ledamot i styrelsen vid årsmötet 2009.
Suppleant:
Doris Andersson
Invaldes som suppleant i styrelsen vid årsmötet 2015.
Suppleant:
Anders Pettersson
Invaldes som sedamot i styrelsen vid årsmötet 2015.

» Protokoll
» Stadgar
» Styrelsen
Sidvansvarig: M. Alm